Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022 - ALLEEN VOOR POLITIE

Paperback Nederlands 2022 9797090134555
Niet leverbaar.
1,-

Samenvatting

De overzichtelijke en praktijkgerichte insteek helpt u als hulpofficier sneller zaken af te werken. Bovendien kunt u er vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken mee voorkomen, doordat u minder werk opnieuw of achteraf alsnog hoeft te doen. Aan bod komen onder andere:
-Tips voor de juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven
-Tips voor het onderzoek en het proces-verbaal
-Algemene leerstukken uit het Wetboek van strafrecht
-Veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW

Uiteraard zijn ook nu weer alle belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie in dit zakboek verwerkt.

Zo komt in deze 2019-editie onder meer het Wetsvoorstel computercriminaliteit III aan bod, met
-Wijziging gebruik verborgen camera in woning
-Strafbaarstelling ‘heling’ van gegevens
-Verruiming strafbaarstelling verleiden van minderjarigen tot ontucht
-Verruiming strafbaarstelling grooming
-Verruiming strafbaarstelling online handelsfraude (op internet aanbieden van goederen/diensten, zonder bedoeling te leveren)

En uiteraard is ook de recente jurisprudentie verwerkt, onder meer over kraken, openlijke geweldpleging, grafschennis, belemmeren ambtshandelingen politie, zedenmisdrijven, smaadschrift, mensenhandel, bedreiging, mishandeling, oplichting, witwassen, de Opiumwet, de WWM en de WVW.

Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing.

Specificaties

ISBN13:9797090134555
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Verschijningsdatum:15-4-2022
Hoofdrubriek:Diversen
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 6
GEBRUIKTE LITERATUUR 21
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 22

1 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT / ZSM
1.1 Inleiding 23
1.2 ZSM 23
1.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 23
1.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 24
1.5 Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis 24
1.6 Bewijsrecht 24
1.7 Algemene tips voor beoordelen zaak 25
1.8 Voorvragen 26
1.9 Beeldmateriaal 28
1.10 Betreden woning 28
1.11 Vormverzuim (onrechtmatig verkregen bewijs) 28
1.12 Art. 63 Sr (in rekening brengen eerdere veroordeling) 29
1.13 Klachtmisdrijven 29
1.14 Check opsporingsbevoegdheid buitengewoon opsp. ambtenaar 30
1.15 Beoordeel welke tenlastelegging past bij casus/pv 31
1.16 Moeilijke tenlasteleggingen 31
1.17 Twijfel mogelijk over voltooid zijn feit? 31
1.18 Twijfel mogelijk over medeplegen? 31
1.19 Efficiënt ten laste leggen 32
1.20 Controleer de tenlastelegging 32
1.21 Maximaal vijf feiten uitgewerkt op dagvaarding 32
1.22 Leesbaarheid/begrijpelijkheid tenlastelegging en periodes 32
1.23 Poging verkeerd en goed tenlastegelegd 33
1.24 Meer overzicht in concept-tenlastelegging 33
1.25 Verfeitelijken 34
1.26 Diefstal/verduistering/heling 35
1.27 Opiumwet / hennepkwekerij 35
1.28 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 35

2 INLEIDING (OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.)
2.1 Inleiding 36
2.2 Gevolgs- en gedragsdelicten 36
2.3 Commissie- en omissiedelicten 36
2.4 Aflopende en voortdurende delicten 37
2.5 Kwaliteitsdelicten 37
2.6 Tijd en plaats van het delict 37
2.7 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 38
2.8 Opzet 41
2.9 Schuld 55
2.10 Wederrechtelijk 55
2.11 Voorbedachte raad 56
2.12 Geobjectiveerde bestanddelen 59
2.13 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 59
2.14 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 61

3 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
3.1 Inleiding 70
3.2 Poging (art. 45 Sr) 70
3.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 72
3.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 76
3.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 77
3.6 Deelneming 80
3.7 Plegen (art. 47 Sr) 81
3.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 81
3.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 81
3.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 91
3.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 93
3.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 96
3.13 Deelneming aan deelneming 97
3.14 Daderschap: rechtspersonen, opdracht-/leidinggever (art. 51 Sr) 97
3.15 Daderschap: publiekrechtelijke rechtspersoon 101
3.16 Functioneel daderschap 102

4 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
4.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 103
4.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 103
4.3 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 104
4.4 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 105
4.5 Van het leven beroven (art. 82a Sr) 110
4.6 Terroristisch misdrijf (art. 83 Sr) 111
4.7 Terroristisch oogmerk (art. 83a Sr) 111
4.8 Misdrijf ter voorb./makkelijk maken terr. misdrijf (art. 83b Sr) 111
4.9 Ambtenaren (art. 84 Sr) 111
4.10 Inklimming (art. 89 Sr) 112
4.11 Valse sleutels (art. 90 Sr) 113
4.12 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 113
4.13 Discriminatie (art. 90quater Sr) 114
4.14 Toepasselijkheid bepalingen uit eerste boek Sr (art. 91 Sr) 115

5 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
5.1 Inleiding 116
5.2 Opruiing (art. 131 Sr) 116
5.3 Verspreiding opruiend geschrift (art. 132 Sr) 118
5.4 Aanbod tot medeplichtigheid (art. 133 Sr) 119
5.5 Verspreiding aanbod tot medeplichtigheid (art. 134 Sr) 120
5.6 Gelegenheid, enz. verschaffen tot terr. misdrijf (art. 134a Sr) 120
5.7 Belediging van een groep mensen (art. 137c Sr) 120
5.8 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr) 125
5.9 Verspreiding discriminatie (art. 137e Sr) 126
5.10 Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) 129
5.11 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (art. 137g Sr) 130
5.12 Ontzetting uit beroep (art. 137h Sr) 130
5.13 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 130
5.14 Kraken (art. 138a Sr) 137
5.15 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) 140
5.16 Belemmering toegang/gebr. geautomatis. werk (art. 138b Sr) 142
5.17 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 142
5.18 Plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur (art. 139d Sr) 144
5.19 Gebruik verborgen camera/heling gegevens (art. 139f en g Sr) 145
5.20 Deelneming aan crim. org. / verboden rechtspers. (art. 140 Sr) 146
5.21 Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) 150
5.22 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 150
5.23 Gelegenheid/enz. verschaffen plegen geweld (art. 141a Sr) 159
5.24 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 160
5.25 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 161
5.26 Grafschennis (art. 149 Sr) 162
5.27 Onttrekken lijk aan nasporing (art. 151 Sr) 163

6 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
6.1 Inleiding 165
6.2 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 165
6.3 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 167
6.4 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 168
6.5 Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr) 169
6.6 Vernieling geautom. werk / werk telecom (art. 161sexies Sr) 171
6.7 Vernieling verkeerswerk (art. 162 Sr) 171
6.8 Vernieling verkeerswerk door schuld (art. 163 Sr) 173
6.9 Veroorzaken gevaar spoorweg- of luchtverkeer (art. 164 Sr) 173
6.10 Veroorzaken gevaar spoor/luchtverkeer schuld (art. 165 Sr) 175
6.11 Vernieling gebouw (art. 170 Sr) 175
6.12 Vernieling gebouw schuld (art. 171 Sr) 175
6.13 Verontreiniging bodem/lucht/oppervlaktewater (art. 173a Sr) 176
6.14 Verontr. bodem/lucht/oppervlaktewater schuld (art. 173b Sr) 176
6.15 Verkoop voor gezondheid schadelijke waren (art. 174 Sr) 176
6.16 Verkoop schadelijke waren door schuld (art. 175 Sr) 177

7 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
7.1 Poging tot omkoping ambtenaar (art. 177 Sr) 178
7.2 Gelijkstelling ambtenaren (art. 178a Sr) 180
7.3 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 180
7.4 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 181
7.5 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 187
7.6 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 187
7.7 Met ambtenaren gelijkgestelden (art. 183 Sr) 188
7.8 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemm./verijd. (art. 184 Sr) 188
7.9 Opzettelijk handelen i.s.m. gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) 195
7.10 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 195
7.11 Met ambtenaren gelijkgestelde personen (art. 185a Sr) 197
7.12 Deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 197
7.13 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 199
7.14 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 201
7.15 Bevrijding gedetineerde (art. 191 Sr) 204
7.16 Aanmatiging van rechten (art. 196 Sr) 205
7.17 Goederen onttrekken aan beslag (art. 198 Sr) 206
7.18 Verbreking zegel (art. 199 Sr) 207
7.19 Meineed (art. 207 Sr) 207

8 VALS GELD
8.1 Inleiding 210
8.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 210
8.3 Vals geld uitgeven, ontvangen, enz. (art. 209 Sr) 211
8.4 Handelingen m.b.t. in omloop te brengen geld (art. 210 Sr) 212
8.5 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 213
8.6 Stoffen/voorwerpen/gegevens tot vervalsen bestemd (art. 214 Sr) 213

9 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
9.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 214
9.2 Valsheid met bijzondere geschriften (art. 226 Sr) 218
9.3 Valse opgave met authentieke akte (art. 227 Sr) 219
9.4 Niet naar waarheid gegevens verstrekken (art. 227a Sr) 219
9.5 Nalaten tijdig verstrekken van gegevens (art. 227b Sr) 220
9.6 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 221
9.7 Vervalsen biometr. kenmerken/persoonsgegevens (art. 231a Sr) 224
9.8 Identific. pers. gegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 226
9.9 Valse betaalpas of waardekaart (art. 232 Sr) 226
9.10 Stoffen/voorw./gegevens tot vervalsen bestemd (art. 234 Sr) 229

10 MISDRIJVEN TEGEN DE ZEDEN
10.1 Inleiding 230
10.2 Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr) 232
10.3 Afbeelding/voorwerp aanstotelijk voor eerbaarheid (art. 240 Sr) 235
10.4 Bescherming jeugdigen <16 jaar (art. 240a Sr) 235
10.5 Kinderpornografie (art. 240b Sr) 236
10.6 Verkrachting (art. 242 Sr) 246
10.7 Seksueel binnendr. bewusteloze/onmachtige/enz. (art. 243 Sr) 253
10.8 Seksueel binnendringen van iemand <12 jaar (art. 244 Sr) 256
10.9 Seksueel binnendringen van iemand <16 jaar (art. 245 Sr) 256
10.10 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) 259
10.11 Ontucht met bewusteloze/onmachtige/16j/enz. (art. 247 Sr) 262
10.12 Strafverzwaring (art. 248 Sr) 265
10.13 Verleiding van <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr) 266
10.14 Ontucht met prostituee 16-18j (art. 248b Sr) 268
10.15 Aanwezigheid bij seksshow <18j (art. 248c Sr) 269
10.16 Seksuele corruptie (art. 248d Sr) 270
10.17 Grooming (art. 248e Sr) 271
10.18 Teweegbr./bevorderen ontucht door persoon <18j (art. 248f Sr) 274
10.19 Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen/enz. (art. 249 Sr) 275
10.20 Koppelarij (art. 250 Sr) 280
10.21 Bijkomende straf, ontzetting rechten/beroep (art. 251 Sr) 281
10.22 Bedwelmende drank (art. 252 Sr) 281
10.23 Ontuchtige handelingen met een dier (art. 254 Sr) 282
10.24 Porno tussen mens en dier (art. 254a Sr) 282

11 BELEDIGING
11.1 Inleiding 284
11.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 287
11.3 Laster (art. 262 Sr) 290
11.4 Bewijskracht vonnis (art. 265 Sr) 291
11.5 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 291
11.6 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 293
11.7 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 297
11.8 Belediging meestal klachtdelict (art. 269 Sr) 298
11.9 Smaad(schrift) jegens overledene (art. 270 Sr) 298
11.10 Verspreiding voor overledene beledigend geschrift (art. 271 Sr) 299

12 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
12.1 Inleiding 300
12.2 Mensenhandel (art. 273f Sr) 300
12.3 Misbruik prostituee slachtoffer mensenhandel (art. 273g Sr) 307
12.4 Onttrekking minderjarige aan gezag/opzicht (art. 279 Sr) 308
12.5 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 311
12.6 Gijzeling (art. 282a Sr) 313
12.7 Vrijheidsberoving door schuld (art. 283 Sr) 313
12.8 Dwang (art. 284 Sr) 313
12.9 Bedreiging (art. 285 Sr) 315
12.10 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 322
12.11 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 324
12.12 Huwelijksdwang (art. 285c Sr) 328

13 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
13.1 Doodslag (art. 287 Sr) 330
13.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 336
13.3 Moord (art. 289 Sr) 337
13.4 Kinderdoodslag (art. 290 Sr) 338
13.5 Kindermoord (art. 291 Sr) 339
13.6 Deelneming aan kinderdoodslag/moord (art. 292 Sr) 340
13.7 Levensbeëindiging op verzoek; euthanasie (art. 293 Sr) 340
13.8 Aanzetten tot en/of hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr) 340

14 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
14.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 342
14.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 344
14.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 344
14.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 347
14.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 347
14.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 349
14.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 351
14.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 352
14.9 In uitoefening van ambt of beroep (art. 309 Sr) 355

15 DIEFSTAL EN STROPERIJ
15.1 Diefstal (art. 310 Sr) 356
15.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 365
15.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 368
15.4 Stroperij (art. 314 Sr) 370
15.5 Gekwalificeerde stroperij (art. 315 Sr) 371
15.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 371

16 AFPERSING EN AFDREIGING
16.1 Afpersing (art. 317 Sr) 373
16.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 376
16.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 376

17 VERDUISTERING
17.1 Verduistering (art. 321 Sr) 377
17.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 381
17.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 382
17.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 382
17.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 383

18 BEDROG
18.1 Oplichting (art. 326 Sr) 384
18.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 397
18.3 Listig gebruik maken van telecomdienst (art. 326c Sr) 398
18.4 Acquisitiefraude (art. 326d Sr) 399
18.5 Online handelsfraude (art. 326e Sr) (wetsvoorstel) 400
18.6 Benadeling verzekeraar door brand/enz. (art. 328 Sr) 402
18.7 Bedrog met merken en handelsnamen (art. 337 Sr) 402
18.8 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 403

19 VERNIELING
19.1 Inleiding 404
19.2 Vernieling (art. 350 Sr) 405
19.3 Vernieling computergegevens (art. 350a Sr) 407
19.4 Vernieling computergegevens door schuld (art. 350b Sr) 408
19.5 Vernieling werken openbaar nut/landsverdediging (art. 351 Sr) 408
19.6 Vernieling van gebouw of (lucht)vaartuig (art. 352 Sr) 410
19.7 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 411
19.8 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 411
19.9 Vern. ter voorbereiding/makkelijk maken terr. misdrijf (art. 354a Sr) 411

20 BEGUNSTIGING
20.1 Inleiding 412
20.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 412
20.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 418
20.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 418

21 WITWASSEN
21.1 Inleiding 422
21.2 Witwassen (art. 420bis Sr) 424
21.3 Eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) 434
21.4 Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) 436
21.5 Schuldwitwassen (art. 420quater Sr) 437
21.6 Eenvoudig schuldwitwassen (art. 420quarter.1) 438

22 OVERTREDINGEN
22.1 Inleiding 440
22.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 440
22.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 441
22.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 444
22.5 Hinderlijk volgen op openbare weg (art. 426bis Sr) 445
22.6 Veiligheid verkeer (art. 427 Sr) 445
22.7 Brand zonder verlof (art. 428 Sr) 446
22.8 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 446
22.9 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 447
22.10 Burengerucht (art. 431 Sr) 449
22.11 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435, 4 Sr) 450
22.12 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 451
22.13 Verboden handel (437bis Sr) 453
22.14 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 453
22.15 Namaken bankbiljet/munt/postzegel/reisdocu/enz. (art. 440 Sr) 453
22.16 Gebruik verborgen camera in publiek toeg. plaats (art. 441b Sr) 454
22.17 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 456
22.18 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 457
22.19 Nalaten hulpverlening bij levensgevaar (art. 450 Sr) 458
22.20 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 458
22.21 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 459

23 OPIUMWET
23.1 Inleiding 460
23.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 460
23.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 462
23.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 464
23.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 465
23.6 Recepten/bestellen middelen lijst I of II (art. 4 Opiumwet) 465
23.7 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 466
23.8 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 466
23.9 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 466
23.10 Strafbepaling (art. 10 Opiumwet) 466
23.11 Voorbereiden/bevorderen Ow-misdrijven (art. 10a Ow) 467
23.12 Strafbepaling (art. 11 Opiumwet) 470
23.13 Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 471
23.14 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 475
23.15 Overtr./misdr., toepasselijkheid strafwet NL (art. 13 Opiumwet) 475
23.16 Gemeentelijke strafbepalingen 476
23.17 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 476
23.18 Jurisprudentie algemeen 476
23.19 Jurisprudentie hennepkwekerij/diefstal elektriciteit 481

24 WET WAPENS EN MUNITIE
24.1 Inleiding 484
24.2 Algemene bepalingen: definities (art. 1 WWM) 484
24.3 Alg. bepalingen: categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 485
24.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 489
24.5 Art. 3a t/m 7a WWM 489
24.6 In bewaring geven/nemen wapens en munitie (art. 8 WWM) 489
24.7 Bepalingen voor wapens van categorie I (art. 13 WWM) 490
24.8 Binnenkomen/uitgaan wapens/munitie cat. II en III (art. 14 WWM) 494
24.9 Vervoer wapens/munitie cat. II en III (art. 22 WWM) 495
24.10 Verlof vervoer wapens/munitie van categorie III (art. 24 WWM) 495
24.11 Voorhanden hebben wapens/munitie cat. II-IV (art. 26 WWM) 495
24.12 Dragen wapens/munitie cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 496
24.13 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 496
24.14 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 497
24.15 Regeling wapens en munitie (RWM)/Speelgoedrichtlijn 498
24.16 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 501
24.17 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 502

25 WEGENVERKEERSWET 1994
25.1 Inleiding WVW 503
25.2 Definities (weg) (art. 1 WVW 1994) 503
25.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 504
25.4 Dood en letsel door schuld (art. 6 WVW 1994) 507
25.5 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 515
25.6 Rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) 520
25.7 Rijden tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 520
25.8 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 523
25.9 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 523
25.10 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 524
25.11 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 525
25.12 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 526
25.13 Strafbepaling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994)/vh 527
25.14 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 530

REGISTER 531

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022 - ALLEEN VOOR POLITIE