OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 901 van 18.228 resultaten
  recensie
  Personeelsmanagement
  14 januari 2002
  Teun van Aken
  Sede
  recensie
  Personeelsmanagement
  7 januari 2002
  Hilde Veraart-Maas
  3-4 minuten leestijd
  Meestal is de financiële strategie binnen een bedrijf wel duidelijk; als het gaat over de input om bedrijfsresultaten te bereiken zijn de meningen intern al meer verdeeld. Maar als het aankomt op menselijk kapitaal, dan blijkt dat dit belangrijkste kapitaal het slechts gemeten en het minst gemanaged wordt. 
  recensie
  Personeelsmanagement
  7 januari 2002
  Hilde Veraart-Maas
  3-4 minuten leestijd
  Meestal is de financiële strategie binnen een bedrijf wel duidelijk; als het gaat over de input om bedrijfsresultaten te bereiken zijn de meningen intern al meer verdeeld. Maar als het aankomt op menselijk kapitaal, dan blijkt dat dit belangrijkste kapitaal het slechts gemeten en het minst gemanaged wordt. Het meten op essentiële processen, uitgedrukt in kosten-baten en in waardeschepping, stelt HRM in staat een herkenbare bijdrage aan de bedrijfsstrategie te leveren, zodat deze afdeling het nog te vaak bestaande beeld van overhead en kostenpost kan omzetten in een strategische rol. Daarom richten de auteurs van 'De HR scorecard'zich primair op de Human Resources Manager.
  recensie
  Personeelsmanagement
  7 januari 2002
  Wubbo Tempel
  Deel
  recensie
  Non-profit
  17 december 2001
  Rudy van Stratum
  3-5 minuten leestijd
  Sommige collectieve taken kun je gewoon niet verzelfstandigen of privatiseren. Neem de Nederlandse Spoorwegen: die moesten zo nodig winst maken. Nou, da's vorig jaar gelukt. Gefeliciteerd. Maar daartegenover staat malheur. 
  recensie
  IT-management / ICT
  13 december 2001
  Menno Rasch
  In h
  recensie
  Personeelsmanagement
  13 december 2001
  Peter de Roode
  3-4 minuten leestijd
  Na zijn vorige boek 'Alles mag' was ik eigenlijk benieuwd of van Stratum in 'Nix is wat het lijkt' op dezelfde manier verschillende schrijvers en thema's met elkaar wist te integreren. En ik moet zeggen: ook deze keer slaagt hij in ruime mate om aan de hand van een aantal inspiratiebronnen een lezenswaardig boek te schrijven waarin de onderwerpen, strijd, cultuur en belevenissen de rode draad vormen. 
  recensie
  Organisatiekunde
  13 december 2001
  Peter de Roode
  Dit is geen boek voor IT-nerds of software freaks. Geen HTML, Perl of Java. Maar 'gewoon' over strategie en implementatie. De techniek is het middel om het doel te bereiken, niet meer en ook niet minder. Goede technologie en goede leerprogramma's zijn dan ook niet voldoende in de ogen van de auteur voor een succesvol E-Learning programma. Vandaar dat 'zachte' factoren, zoals cultuur, communicatie en leiderschap uitgebreid aan bod komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het boek 'E-Learning' bedoeld is voor trainers, managers en consultants.
  recensie
  Algemeen management
  13 december 2001
  Bertrand Weegenaar
  2-3 minuten leestijd
  Dit boek bevat het ongeautoriseerde verhaal van de mens Steve Jobs na zijn ontslag in 1984 bij Apple. Gevierd als visionair, oprichter en leider van Apple en bedenker van de Macintosh, hield de wereld op te bestaan in 1984.
  recensie
  Leiderschap
  4 december 2001
  Hilde Veraart-Maas
  Leid
  recensie
  Reclame en verkoop
  28 november 2001
  Tineke Eikelenboom
  Dat het Pareto principe ook toepasbaar is op verkooporganisaties, is vast geen verassing. In de praktijk genereert 20% van de verkopers nog steeds 80% van de verkopen. Verkopers die niet tot deze groep behoren, worden vervolgens overladen met traditionele verkooptechnieken die hier verandering in moeten brengen.
  recensie
  Algemeen management
  22 oktober 2001
  Jaap Peters
  4-6 minuten leestijd
  Wat is er nu voor lol aan het relaas van een zeventigjarige grijsaard, die zo nodig na zijn pensioen nog wat is gaan boeren in 'the middle of nowhere', ergens in de Verenigde Staten?
  recensie
  Leiderschap
  9 oktober 2001
  Hilde Veraart-Maas
  3-4 minuten leestijd
  'Waarom managers zichzelf voor de gek houden'. Zo'n titel maakt natuurlijk nieuwsgierig. Leiderschap wordt door zelfbedrog ondermijnd; dit boek wil mensen bewust maken van het probleem én een oplossing aandragen. Want wie zich van zelfbedrog weet te bevrijden, ziet alles scherper, heeft minder last van conflictgevoelens, hecht aan teamwork, neemt dubbel zo veel verantwoordelijkheid, is in staat meer resultaten te boeken en is tevreden en gelukkig, beloven de auteurs.
  recensie
  Leiderschap
  9 oktober 2001
  Hilde Veraart-Maas
  'Waarom managers zichzelf voor de gek houden'. Zo'n titel maakt natuurlijk nieuwsgierig. Leiderschap wordt door zelfbedrog ondermijnd; dit boek wil mensen bewust maken van het probleem én een oplossing aandragen. Want wie zich van zelfbedrog weet te bevrijden, ziet alles scherper, heeft minder last van conflictgevoelens, hecht aan teamwork, neemt dubbel zo veel verantwoordelijkheid, is in staat meer resultaten te boeken en is tevreden en gelukkig, beloven de auteurs.
  recensie
  Leiderschap
  9 oktober 2001
  Nick Grooff
  2-3 minuten leestijd
  Het boekje 'Normen en waarden' is gebaseerd op de gedachte dat 'ondernemingen zich [kunnen] onderscheiden door de kwaliteit van de geleverde diensten en hun gunstige invloed op het leven van hun werknemers' als zij met een missieverklaring en haar normen en waarden hiervoor het juiste fundament leggen. Het beschrijft in een verhalende vorm het proces dat hiervoor nodig is.
  recensie
  Personeelsmanagement
  8 oktober 2001
  Teun van Aken
  Er i
  recensie
  Organisatiekunde
  8 oktober 2001
  Iwan Basoski
  4-6 minuten leestijd
  Na het kassucces van 'De vijfde discipline' en het daarop aansluitende 'Vijfde discipline praktijkboek; komt Peter Senge, goeroe op het gebied van de lerende organisatie met een boek over verandermanagement.
  recensie
  Algemeen management
  3 oktober 2001
  C.K. Musch
  In de 19e eeuw werd een type spiegel populair waarin je jezelf van top tot teen kon zien. Het was een menshoge spiegel, die om een horizontale as draaide. De naam van deze spiegel luidde psychè. En in alle eenvoud ligt hierin de betekenis van de spiegel besloten. Spiegels bieden een zodanig kijkje op ons zelf, dat we de term niet alleen in metaforische zin zijn gaan gebruiken maar spiegels als het ware naar ons zelf, namelijk onze ziel, noemen.
  recensie
  Algemeen management
  3 oktober 2001
  C.K. Musch
  Wie
  recensie
  Algemeen management
  14 augustus 2001
  Harry Starren
  2-3 minuten leestijd
  Quote belde: of ik wilde vertellen wat er op mijn nachtkastje lag. Welke boeken ik lees. Dat is een rubriek. Normaal bewaak ik mijn privacy als gold het een staatsgeheim, maar ijdelheid leidt onvermijdelijk tot normverlies. Graag, antwoordde ik met gebruikelijke gulzigheid.

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden