OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 900 van 18.387 resultaten
  recensie
  Verandermanagement
  4 maart 2003
  Gertjan de Groot
  Robe
  recensie
  Organisatiekunde
  4 maart 2003
  Peter de Roode
  Kennismanagement is geland, het nieuwe is eraf, organisaties kunnen aan het werk. Het blijkt evenwel dat een goede structurering van het onderwerp ontbreekt, laat staan dat een goede werkwijze aanwezig is om kennismanagement in de organisatie in te voeren. Toch verlangt de 'day to day business', antwoorden op onder meer de volgende vragen: Zijn er hiaten tussen vraag en aanbod van kennis?; Op welke wijze kunnen deze hiaten worden opgelost? En: Moet er meer extern worden geworven? Die vragen blijken onvoldoende beantwoord te kunnen worden door allerlei informatiesystemen die in de organisatie aanwezig zijn.
  recensie
  Leiderschap
  4 maart 2003
  Bert Linskens
  Ik g
  recensie
  Leiderschap
  4 maart 2003
  Antoine Kapteijns
  1-2 minuten leestijd
  recensie
  Algemeen management
  4 maart 2003
  Marc Westeneng
  1-2 minuten leestijd
  Het boek 'De acht principes' belooft dat je door het volgen van acht principes en door zelf na te denken de 'vrijwel perfecte oplossing' voor je problemen zult vinden. En wie wil dat nu niet?
  achtergrond
  Algemeen management
  4 maart 2003
  Twan van de Kerkhof
  15-21 minuten leestijd
  recensie
  Leiderschap
  3 maart 2003
  Harry Starren
  De Nederlandse uitgever heeft de titel van dit boek veranderd. Voorbij rationeel management (nu de ondertitel) ging hem kennelijk net even te ver. Een doodzonde lijkt het me niet, want 'persoonlijk meesterschap' staat hoe dan ook centraal. Dat meesterschap bestaat uit het vermogen om te gaan met paradoxen door te balanceren tussen de tegenstrijdige ­ altijd tegenstrijdige ­ eisen waaraan het management en de organisatie moeten voldoen.
  recensie
  Leiderschap
  6 februari 2003
  Remko van der Honing
  2-3 minuten leestijd
  Rudo
  recensie
  Advisering
  3 februari 2003
  Marcel Wanrooy
  Net als in zijn vorige boeken toont David Maister zich een ware genie in het weergeven van gecomprimeerde praktijkwijsheid in een aansprekende 'how-to-do' stijl. In Patrick Mc Kenna heeft hij een medeauteur gevonden die op dit vak niet voor hem onderdoet. In 'Professionals & leidinggeven' bestoken zij de lezer met een bombardement van goede adviezen over hoe managers (teams van) professionals kunnen coachen. In de rol van meesterkoks schrijven zij een boek vol waardevolle recepten. Het is echter ook een boek dat blijk geeft van een bijna ontstellend pragmatisme en op den duur vermoeit en irriteert door de drammerigheid. Toch vallen de auteurs geen moment van hun voetstuk. Dat komt vooral omdat zij hun rijke ervaring met 'professional service firms' om kunnen zetten in nuttige tips met een hoog spijker-op-de-kopgehalte!
  recensie
  Strategisch management
  3 februari 2003
  Bert Peene
  4-6 minuten leestijd
  Als ieder nieuw boek iets moet toevoegen aan de bestaande bibliotheek over het desbetreffende onderwerp - een stelling die ik van harte onderschrijf - hoeft over het bestaansrecht van Richard Kochs 'Strategie' niet te worden getwist. Het boek hoort thuis temidden van de andere how-to-do's over strategisch management die de laatste jaren verschenen zijn, zoals 'Het Strategieboek' van Berenschot en Heenes 'Praktijkboek strategie'.
  achtergrond
  Algemeen management
  3 februari 2003
  9-13 minuten leestijd
  recensie
  Leiderschap
  13 januari 2003
  Peter de Roode
  'In het belang van de zaak' van Robert Quinn stelt het thema empowerment centraal. Daarmee trekt Quinn de lijn door die hij in zijn eerdere werken aan de orde stelde, namelijk dat echte verandering slechts dan mogelijk is wanneer mensen ècht willen. Desondanks lijkt het verrassend dat Quinn een boek wijdt aan een thema dat enkele jaren geleden in het bedrijfsleven totaal niet uit de verf kwam. Waarom dan nu opnieuw? Empowerment is naar de mening van Quinn door organisaties volledig verkeerd geïnterpreteerd en daardoor ook mislukt. Daarom worden de uitgangspunten van empowerment in dit boek scherp gedefinieerd en krijgen managers een zeer concreet instrument aangereikt om de (extra) energie -die in alle medewerkers aanwezig is- te ontsluiten.
  recensie
  Personeelsmanagement
  13 januari 2003
  Frans van Schijndel
  De geluksfabriek gaat over gedifferentieerd motiveren. Niet iedereen wordt op dezelfde manier gemotiveerd. Om er achter te komen wat medewerkers werkelijk motiveert, moet je in dialoog gaan met medewerkers. Hierbij moet worden doorgevraagd en mag geen genoegen genomen worden met sociaal wenselijke antwoorden.Er worden twee typen medewerkers onderscheiden. De geboeide medewerker en de verbonden medewerker. De geboeide medewerker is uit op competentieontwikkeling en goede, geïndividualiseerde arbeidsvoorwaarden. Hij 'gebruikt' de organisatie. Zekerheid is minder belangrijk. De verbonden medewerker wil onderdeel uitmaken van een gemeenschap met gedeelde normen en waarden. Hij gebruikt de organisatie niet, hij 'is' de organisatie.
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Rene ten Bos
  5-7 minuten leestijd
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  André de Waal
  5-8 minuten leestijd
  achtergrond
  Advisering
  9 januari 2003
  Rombout van den Nieuwenhof
  12-17 minuten leestijd
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Peter de Roode
  9-13 minuten leestijd
  Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote concurrentiedruk als gevolg van dynamische marktontwikkelingen, gaan organisaties actief hun kennis managen. Kennismanagement lijkt daarmee een logische optie om de enorme hoeveelheden gegevens, informatie en kennis die zich in een geïsoleerde positie in de organisatie bevinden, beter onderling te kunnen afstemmen.
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Marc Buelens
  7-10 minuten leestijd
  achtergrond
  Marketing
  9 januari 2003
  Yousri Mandour
  8-11 minuten leestijd

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden